## ### tecken. Upp­date­rad ## månad ####. Sökhjälp.
video text

Kort intro

En sökning matchar ord-för-ord – sökningen katt hittar bara tecknet för ’katt’ (inte ’kattunge’ eller ’lussekatt’). Om vill du hitta ord som har ’katt’ i sig så använder du stjärna (’*’) för att markera de delar av ordet som kan variera (katt* eller *katt* – en stjärna matchar noll eller fler bok­stavs- eller tran­skrip­tions­sym­boler).

En sökning kan också innehålla flera ord (ett år) – i dessa fall krävs att bägge orden finns i beskrivningen av ett tecken för att tecknet ska matcha (ordningen på orden spelar däremot ingen roll).

Du kan också utesluta ord ur sökningen (år -ett hittar alla tecken som innehåller ’år’ men inte ’ett’).


Tips

04194,02408,04888 ID-nummer med komman mellan dem är ett enkelt sätt att skapa en gloslista för att skicka till någon annan.

* används för att matcha en del av ett ord (eller transkription). Sök på avl* för att hitta alla ord som börjar med ’avl’ eller *􌥳* för att hitta alla tecken som innehåller artikulationen spelar.

*@* kan användas för att hitta alla tecken som har kroppsläge i transkriptionen. (Och -*@* för att utesluta alla tecken med kroppsläge.)

-*􌥠* utesluter sammansatta tecken (tecken med mer än ett segment). Om du istället vill hitta samman­satta tecken kan du lägga till *􌥠* till din sökning (eller kanske rentav *􌥠*􌥠* eller *􌥠*􌥠*􌥠* för att hitta tecken med fler segment).

*:##:* hittar två­hands­tecken där båda händerna är aktiva.

*#:#:* hittar två­hands­tecken med en aktiv och en passiv hand.

-*:##:* -*#:#:* utesluter alla två­hands­tecken (dvs hittar bara en­hands­tecken).

Transkriptioner är känsliga för felstavning och det är oftast inte självklart hur något ska transkriberas om man bara sett ett tecken utföras. Om du kan ett annat tecken med en liknande rörelse kan det vara värt att söka upp det och sedan klicka på dess tran­skript­ion och därefter modifiera sökningen tills du hittar rätt.


Kontrollsymboler

"…" Frassökning
=… Matcha helt fält
-… Exkludera term
… … Logiskt och (mellanslag)
…, … Logiskt eller

"…" Frassökning – mellanslag och andra symboler som står inom citat­symbolerna måste matcha exakt.

Används när du vill söka efter en fras (tex "har gjort") eller när du vill använda någon av special­symbolerna i sin ursprungliga betydelse. (*"􌤆"* hittar alla tecken som har ansiktet som uttalställe, medan *􌤆* (utan citat­symboler) också hittar de som har pannan, ögat, näsan, munnen, etc).

Du kan också citera delar av en sökterm. Du kan tex använda *"􌤆"*:##:* för att hitta alla tecken med två aktiva händer och uttalsställe ansiktet.

=… Matcha helt fält – gör så att ett sökuttryck måste matcha ett helt fält (istället för bara ett ord). Varje tecken i lexikonet har ett fält för ID-numret, ett för transkriptionen och sedan ett fält per översättning.

Sökningen =så hittar alla tecken som översatts med ’så’ men inte tecken vars översättning innehåller fler ord (uttryck som ’och så vidare’ och ’så klart’ matchar inte).

Används på samma sätt med transkriptioner. Sökningen =􌤢􌤴􌥗􌥆􌤴􌤶􌤟􌥼􌥣􌦆􌥃 matchar bara hela transkriptioner, så den matchar 􌤢􌤴􌥗􌥆􌤴􌤶􌤟􌥼􌥣􌦆􌥃 (orsak, eftersom) men inte 􌤢􌤴􌥗􌤣􌤴􌤶􌤟􌥼􌥻􌥠􌤢􌤴􌥗􌥆􌤴􌤶􌤟􌥼􌥣􌦆􌥃 (skade­verkning).

Att matcha hela fältet är användbart när man söker efter småord som är vanliga i längre fraser (tex =i eller =och). Kan också kombineras med andra symboler (tex ="ja tack" eller säga -=säga).

-… Exkludera term – används tillsammans med ett annat sökuttryck när du vill ta bort en del av träffarna. Om du tex letar efter ett tecken som använder R-handen och du vet att tecknet bara har ett segment så kan du söka på *􌤬* -*􌥠*.

Inuti (eller i slutet) på ord har minus ingen särskild effekt, en sökning på platt-tv hittar alla förekomster av ’platt-tv’, medan platt -tv hittar alla tecken vars översättning innehåller ’platt’ men inte ’tv’.

… … Logiskt och – betyder att både det som står före och det som står efter mellanslaget måste finnas med för att sökningen ska matcha. Om du söker på har gjort hittar du alla tecken vars översättning innehåller både ordet ’har’ och ordet ’gjort’ (oavsett vilken ordning de kommer), medan om du söker på "har gjort" så måste orden finnas med som en fras för att matcha.

…, … Logiskt eller – betyder att antingen det som kommer före kommat eller det som kommer efter behöver finnas med för att sökningen ska matcha. har, gjort hittar således alla tecken som har antingen ’har’ eller ’gjort’ (eller båda) i sin översättning.

Komma hanteras alltid först så om du har ett komplicerat uttryck med som du vill söka på i några små variationer, så måste du dessvärre upprepa hela det komplicerade uttrycket på vardera sidan om kommat (tex @:􌤢#:*􌤟*, @:􌥃#:*􌤟*).


Mönstermatchning

Följande symboler har särskild funktion (utom när de står inom citat­symboler, se ovan).

1 Matchar också en eventuell efterföljande relationssymbol.

2 Matchar också en eventuell efterföljande riktningssymbol.

Beskrivning Matchar
* Del av ord/tran­skrip­tion Noll eller fler av A–Ö, 0–9 och tran­skrip­tions­sym­boler (utom 􌥠)
: Attityd riktning plus vändning
^ Relationsymbol x􌤺 x􌥛 x􌤻 x􌤹 eller x􌥚
# Handform1 En handformssymbol
@ Kroppslägen1 En kroppslägessymbol
􌤆 Ansiktet1 En av 􌤆 􌤂 􌥞 eller från 􌤀 ner till 􌤛
􌤂 Övre ansikte1 En av 􌤂 eller från 􌤀 ned till 􌤼
􌥞 Nedre ansikte1 En av 􌥞 eller från 􌤾 ned till 􌤛
􌥜 Armen1 En av 􌥜 eller 􌤑 􌦲 􌤒
􌤠 Axlarna1 En av 􌤠 eller 􌥀 􌤡
􌤓 Bröstet1 En av 􌤓 eller 􌤕 􌤔
􌤗 Höfterna1 En av 􌤗 eller 􌤙 􌤘
􌦮 Cirkel i frontal­plan2 Antingen 􌦮 eller 􌥰􌥿􌥰􌦀􌥰􌦌
􌦯 Cirkel i horisontal­plan2 Antingen 􌦯 eller 􌥰􌦈􌥰􌥽􌥰􌦉
􌦰 Cirkel i sagittal­plan2 Antingen 􌦰 eller 􌥰􌥾􌥰􌦊􌥰􌦋

* matchar noll eller fler alfabetiska symboler i ord eller tran­skrip­tion. (Med ’alfabetisk’ menas bokstäver, siffror och alla tran­skrip­tions­sym­boler utom seg­ment­se­par­at­orn (􌥠), men inte skilje­sym­boler som parentes, punkt, komma etc).

Om du letar efter ett tecken med läge bröstet (􌤓) i vilket handformen förändras (􌦆) så kan du använda *􌤓*􌦆* för att matcha tecken där bägge förekommer i samma segment (som tex i ’Ironman’ 􌤓􌥆􌤵􌤷􌤟􌦆􌥃).

Om du istället skriver sökningen som två termer *􌤓* *􌦆* så matchar den tecken där bröstet och förändras förekommer oavsett om de är i samma segment eller inte (den sökningen matchar alltså – utöver ’Ironman’ – också tex ’tycka om’ 􌤓􌤢􌥓􌥘􌤟􌥠􌥆􌤴􌥙􌥵􌦆􌤢).

Utöver symbolerna i tabellen så försöker sökmotorn hjälpa dig så långt som möjligt. Om du inte har skrivit ut en relationssymbol i din sökning, eller har utelämnat en riktnings­specifikation under båge/cirkel/slås/studs/vrids och konvergerar/divergerar så kommer din sökning matcha oavsett vilken relation/riktnings­specifikation som står i lexikonet. Om du har angivit dessa, så matchar förstås din sökning bara om den överrens­stämmer med det som står i lexikonet.

Under handexterna rörelsearter (􌥯􌦶􌥰􌦮􌦯􌦰􌥱􌥲􌥹􌦅) skrivs oftast en riktning ut. Om du inte anger denna i din sökning så matchar sökningen alla tänkbara riktningar. Hedbergs förenklade cirkelsymboler (􌦮􌦯􌦰) matchar också motsvarande traditionella notation (enligt tabellen ovan).