FreeSans-SWL: Ett typsnitt för transkription av svenskt teckenspråk

FreeSans-SWL är ett Unicode-kompatibelt sans-serif-typsnitt för transkription av svenskt teckenspråk. Det är en variant av GNU FreeSans med de symboler som behövs för att transkribera svenskt teckenspråk tillagda. (De tillagda symbolerna är formgivna i en stil som passar in i typsnittet i övrigt.) Detta innebär att du kan använda samma typsnitt för både text och transkriptioner.

Transkriptionssymbolerna är de som beskrivs i Teckentranskription (2015, FOT XXV, Björkstrand och Bergman), med ytterligare symboler hämtade från andra källor (t.ex. finns 􌦨 och 􌦩 med eftersom de används i Svenskt teckenspråkslexikon).

”SWL” är ISO 639-3-förkortningen för ”svenskt teckenspråk”.

Hur använda?

Det enklaste sättet att använda typsnittet är att:

 1. Ladda hem typsnittet freesans-swl.ttf (eller freesans-swl.woff2) och installera det på din dator. (Klicka bara på länken, de flesta datorer/operativsystem förstår att det är ett typsnitt och frågar dig om du vill installera det.)
 2. Välj ”FreeSans-SWL” som typsnitt i ditt ordbehandlingsprogram.
 3. Använd teckentranskriptionsssidan för att skriva (eller redigera) en transkriptionen av ett tecken.
 4. Klipp/klistra transkriptionen till/från ditt ordbehandlingsprogram.

Stylesheet för webben

Om du vill använda FreeSans-SWL på en webbsida, så är det enklaste sättet att ladda ner ovanstående typsnitt i WOFF2-format och lägga det tillsammans med dina HTML-filer på servern, och sedan lägga till följande i din CSS. (Googla på ”web fonts” om du stöter på patrull.)

  @font-face {
    font-family: "FreeSans-SWL";
    src: url("freesans-swl.woff2");
    font-display: swap;
  }
  body { font-family: "FreeSans-SWL", "FreeSans", sans-serif; }

Ovanstående CSS använder FreeSans-SWL för hela webbsidan (vilket funkar alldeles utmärkt, eftersom typsnittet innehåller de vanliga bokstäverna + symbolerna för teckenskrift) men mer avancerade CSS-lösningar är förstås också möjliga, dessa lämnas dock som en övning till läsaren.

Byta typsnitt i ELAN

OBS! Inställningarna för typsnittet sparas inte i samma fil som transkriptionen (.eaf-filen) utan i en separat .pfsx-fil, vilket innebär att om du delar data med andra så behöver du skicka med .pfsx-filen också.


I ELAN 5.1 kan man ställa in typsnittet för varje enskild rad (tier). För att byta typsnitt på en rad (här raden transcript) högerklickar du först på radnamnet:

Sedan väljer du Ändra attribute for transcript (Change Attributes Of transcript) i kontextmenyn – ett dialogfönster med titeln Ändra radattribut (Change Tier Attributes) dyker upp:

Klicka på knappen Flera alternativ… (More Options…) – ett nytt dialogfönster (med samma titel) dyker upp:

I raden som heter Radteckensnitt (Tier Font), klicka på knappen Bläddra… (Browse…) – ytterligare ett dialogfönster, denna gång med titeln Välj teckensnitt (Select Font), dyker upp.

Välj typsnittet FreeSans-SWL i listan, och klicka sedan Tillämpa (Apply) – typsnittsfönstret stängs.

Väl tillbaka i det senaste av de två Ändra radattribut-fönstren, klicka Tillämpa (Apply) igen – ytterligare ett Ändra radattribut-fönster kommer dyka upp, i vilket du kan välja vilka rader typsnittet ska appliceras på. Det förvalda alternativet ställer om typsnittet för den valda raden, vilket är vad man vanligtvis vill.

Klicka Tillämpa (Apply) – detta kommer att stänga både Tillämpa och Flera alternativ…-fönstren och ta dig tillbaka till det allra första fönstret med titeln Ändra radattribut (Change Tier Attributes).

Klicka på knappen Ändra (Apply) och därefter Stäng (Close) för att slutligen byta typsnittet.

Om du tycker att typsnittet är för litet kan du högerklicka på raden (men inte radens namn) – en kontextmeny poppar upp.

Välj teckenstorlek (Font Size) > 16 (eller vilken storlek du nu föredrar) för att ändra storlek till något lite mer trevligt för ögat.

Symbolplacering

Följande är avsett att visa placeringen av diakritiska symboler i förhållande till deras bassymboler.

Handformer

􌤤􌤹 􌥄􌤹 􌤣􌤹 􌤧􌤹 􌥋􌤹 􌥉􌤹 􌦫􌤹 􌤩􌤹 􌤎􌤹 􌥇􌤹 􌦬􌤹 􌤦􌤹 􌤲􌤹 􌤱􌤹 􌥑􌤹 􌤢􌤹 􌥂􌤹 􌤪􌤹 􌥎􌤹 􌥈􌤹 􌤨􌤹 􌤿􌤹 􌥌􌤹 􌥆􌤹 􌤫􌤹 􌦭􌤹 􌤬􌤹 􌥅􌤹 􌤥􌤹 􌥊􌤹 􌦱􌤹 􌤽􌤹 􌤯􌤹 􌤭􌤹 􌤮􌤹 􌤰􌤹 􌤳􌤹 􌥃􌤹 􌥒􌤹 􌥟􌤹 􌦪􌤹

Artikulationsställen

􌦳􌤹 􌤆􌤹 􌤂􌤹 􌥞􌤹 􌤀􌤹 􌤃􌤹 􌤄􌤹 􌤅􌤹 􌤾􌤹 􌤈􌤹 􌤇􌤹 􌤉􌤹 􌤋􌤹 􌤊􌤹 􌤼􌤹 􌤌􌤹 􌤛􌤹 􌤜􌤹 􌤞􌤹 􌤠􌤹 􌥀􌤹 􌤡􌤹 􌥜􌤹 􌤑􌤹 􌦲􌤹 􌤒􌤹 􌤓􌤹 􌤕􌤹 􌤔􌤹 􌤖􌤹 􌤗􌤹 􌤙􌤹 􌤘􌤹 􌤚􌤹

Attitydsymboler

Grå bakgrund indikerar anatomiskt omöjliga kombinationer.
Vridning
Vänster Höger Fram In Upp Ner
Riktning Vänster 􌥓􌤶 􌥓􌥗 􌥓􌤷 􌥓􌥘 􌥓􌤸 􌥓􌥙
Höger 􌥔􌤶 􌥔􌥗 􌥔􌤷 􌥔􌥘 􌥔􌤸 􌥔􌥙
Fram 􌤴􌤶 􌤴􌥗 􌤴􌤷 􌤴􌥘 􌤴􌤸 􌤴􌥙
In 􌥕􌤶 􌥕􌥗 􌥕􌤷 􌥕􌥘 􌥕􌤸 􌥕􌥙
Upp 􌤵􌤶 􌤵􌥗 􌤵􌤷 􌤵􌥘 􌤵􌤸 􌤵􌥙
Ner 􌥖􌤶 􌥖􌥗 􌥖􌤷 􌥖􌥘 􌥖􌤸 􌥖􌥙

Artikulationssymboler

För att tydliggöra den vertikala placeringen av symbolerna visas de alla intill bokstaven ”I”.

Rörelseriktning

hålls stilla I􌦑I
förs vänster / höger / i sidled I􌥢I􌥣I􌥤I I􌥢􌥡I􌥣􌥡I􌥤􌥡I
förs framåt / bakåt / i djupled I􌦃I􌦄I􌥥I I􌦃􌥡I􌦄􌥡I􌥥􌥡I
förs uppåt / nedåt / i höjdled I􌥦I􌥧I􌥨I I􌥦􌥡I􌥧􌥡I􌥨􌥡I
förs kort vänster / höger I􌥩I􌥪I I􌥩􌥡I􌥪􌥡I
förs kort framåt / bakåt I􌥵I􌥶I I􌥵􌥡I􌥶􌥡I
förs kort uppåt / nedåt I􌥷I􌥸I I􌥷􌥡I􌥸􌥡I

Handextern rörelseart

Grå bakgrund indikerar otillåtna kombinationer. Orange bakgrund förekommer inte i lexikala tecken, men kan användas för att beskriva avbildande tecken. Gul bakgrund indikerar kombinationer som denna författare ännu inte känner till om de möjliga/tillåtna.
 • Båge/cirkel/slås/vrids (􌥯􌥰􌥱􌥲) beskrivs av Bergman (1977).
 • Förenklad cirkelnotation (􌦮􌦯􌦰) kommer ifrån Hedberg (1989) och beskrivs mer utförligt av Björkstrand (1998).
 • Divergerar/konvergerar (􌥹􌦅) skrevs tidigare (som interaktionsart) utan nedanförvarande riktning, men skrivs numera också (som handextern rörelseart) med riktning . – Detta nyare bruk har beskrivits för mig (i konversation) av Thomas Björkstrand (2018).
 • Hur studs (􌦶) fungerar har beskrivits för mig (i konversation) av Thomas Björkstrand (2018).
båge I􌥯I I􌥯􌥿I I􌥯􌦀I I􌥯􌦌I I􌥯􌦈I I􌥯􌥽I I􌥯􌦉I I􌥯􌥾I I􌥯􌦊I I􌥯􌦋I I􌥯􌦂I I􌥯􌦵I
cirkel i frontalplan I􌦮I I􌦮􌥿I I􌦮􌦀I I􌦮􌦌I I􌦮􌦈I I􌦮􌥽I I􌦮􌦉I I􌦮􌥾I I􌦮􌦊I I􌦮􌦋I I􌦮􌦂I I􌦮􌦵I
cirkel i horisontalplan I􌦯I I􌦯􌥿I I􌦯􌦀I I􌦯􌦌I I􌦯􌦈I I􌦯􌥽I I􌦯􌦉I I􌦯􌥾I I􌦯􌦊I I􌦯􌦋I I􌦯􌦂I I􌦯􌦵I
cirkel i sagittalplan I􌦰I I􌦰􌥿I I􌦰􌦀I I􌦰􌦌I I􌦰􌦈I I􌦰􌥽I I􌦰􌦉I I􌦰􌥾I I􌦰􌦊I I􌦰􌦋I I􌦰􌦂I I􌦰􌦵I
cirkel I􌥰I I􌥰􌥿I I􌥰􌦀I I􌥰􌦌I I􌥰􌦈I I􌥰􌥽I I􌥰􌦉I I􌥰􌥾I I􌥰􌦊I I􌥰􌦋I I􌥰􌦂I I􌥰􌦵I
slås I􌥱I I􌥱􌥿I I􌥱􌦀I I􌥱􌦌I I􌥱􌦈I I􌥱􌥽I I􌥱􌦉I I􌥱􌥾I I􌥱􌦊I I􌥱􌦋I I􌥱􌦂I I􌥱􌦵I
vrids I􌥲I I􌥲􌥿I I􌥲􌦀I I􌥲􌦌I I􌥲􌦈I I􌥲􌥽I I􌥲􌦉I I􌥲􌥾I I􌥲􌦊I I􌥲􌦋I I􌥲􌦂I I􌥲􌦵I
divergerar I􌥹I I􌥹􌥿I I􌥹􌦀I I􌥹􌦌I I􌥹􌦈I I􌥹􌥽I I􌥹􌦉I I􌥹􌥾I I􌥹􌦊I I􌥹􌦋I I􌥹􌦂I I􌥹􌦵I
konvergerar I􌦅I I􌦅􌥿I I􌦅􌦀I I􌦅􌦌I I􌦅􌦈I I􌦅􌥽I I􌦅􌦉I I􌦅􌥾I I􌦅􌦊I I􌦅􌦋I I􌦅􌦂I I􌦅􌦵I
studs I􌦶I I􌦶􌥿I I􌦶􌦀I I􌦶􌦌I I􌦶􌦈I I􌦶􌥽I I􌦶􌦉I I􌦶􌥾I I􌦶􌦊I I􌦶􌦋I I􌦶􌦂I I􌦶􌦵I

Handintern rörelseart

spelar I􌥳I
strör I􌥴I
vinkar I􌥺I
böjs I􌦨I
förändras I􌦆I

Interaktionsart

1 Det finns två symboler för medial kontakt denna typ är inte diakritisk, och uppträder alltså som egen symbol, den andra sorten förekommer bara under en annan symbol (tex 􌥣􌥡).
växelvis I􌦇I
divergerar I􌥹I I􌥹􌥡I
konvergerar I􌦅I I􌦅􌥡I
byte I􌥬I
kors I􌦎I
vinkel I􌥮I
hakning I􌥫I
entré I􌥭I
flätning I􌦴I
kontakt I􌤟I
medial kontakt1 I􌦷I

Övriga symboler

upprepad artikulation I􌥻I
separator mellan artikulationssekvenser I􌥼I
separator mellan sammansatta tecken I􌥠I
separator mellan händer I􌦩I

Symboltabell

Detta typsnitt lägger till de symboler som saknas för att kunna transkribera svenskt teckenspråk till Unicode. Det är en vidareutbyggnad på GNU FreeSans. Det använder sig av kodpunkter U+10C900 tillochmed U+10C9FF i ett av Unicodes områden för privat användning.

Rubrikerna 1 och 2 i tabellen nedan indikerar vilket ASCII-tecken i Stockholms universitets teckentranskriptionstypsnitt (Truetrans1.ttf och Truetrans2.ttf) som motsvarar denna symbol.

Genväg är tangentsbordsgenvägarna i Saašha Metsärantalas tangentbordskarta – denna inkluderar dessvärre inte de nyare symbolerna (med kodpunkter U+10c9a8 och uppåt).

Genväg Kodpunkt Symbol 1 2 Beskrivning Namn Källa
⌥q U+10c900 􌤀 ! läge: hjässan position_crown 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
U+10c901 􌤁 används inte
⌥å U+10c902 􌤂 # läge: ansiktet, övre delen position_face_upper 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥w U+10c903 􌤃 $ läge: pannan position_forehead 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥ä U+10c904 􌤄 % läge: ögonen position_eyes 1982, 1989, 1993, 1997, 1998, 2015
⌥ö U+10c905 􌤅 & läge: ögat position_eye 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥o U+10c906 􌤆 ) läge: ansiktet / huvudhöjd position_face 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥m U+10c907 􌤇 * läge: örat, höger / sidan av huvudet position_ear_right 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥b U+10c908 􌤈 + läge: örat, vänster / sidan av huvudet position_ear_left 1997
⇧! U+10c909 􌤉 , läge: kinderna position_cheeks 1977, 1982, 1989, 1993, 1997, 1998, 2015
⇧) U+10c90a 􌤊 - läge: kinden, höger position_cheek_right 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧( U+10c90b 􌤋 . läge: kinden, vänster position_cheek_left 1997
⌥e U+10c90c 􌤌 / läge: munnen position_mouth 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
U+10c90d 􌤍 används inte
o U+10c90e 􌤎 l s läge: lilla O-handen handshape_small_o 1993, 1997, 2015
U+10c90f 􌤏 används inte
U+10c910 􌤐 används inte
⌥t U+10c911 􌤑 0 läge: överarmen position_arm_upper 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥y U+10c912 􌤒 1 läge: underarmen position_arm_lower 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥j U+10c913 􌤓 2 läge: bröstet position_chest 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥k U+10c914 􌤔 3 läge: bröstet, höger sida position_chest_right 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥h U+10c915 􌤕 4 läge: bröstet, vänster sida position_chest_left 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥d U+10c916 􌤖 5 läge: magen / mellangärdet position_stomach 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥f U+10c917 􌤗 6 läge: höfterna position_hips 1982, 1989, 1993, 1997, 1998, 2015
⌥g U+10c918 􌤘 7 läge: höften, höger sida position_hip_right 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥l U+10c919 􌤙 8 läge: höften, vänster sida position_hip_left 1997
⌥s U+10c91a 􌤚 9 läge: benet position_leg 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥r U+10c91b 􌤛 : läge: hakan position_chin 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥p U+10c91c 􌤜 ; läge: nacken position_neck_back 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
U+10c91d 􌤝 används inte
⌥i U+10c91e 􌤞 < läge: halsen position_neck_front 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
p U+10c91f 􌤟 = ) interaktionsart: kontakt interaction_type_contact 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥x U+10c920 􌤠 > läge: axlarna position_shoulders 1977, 1982, 1989, 1993, 1997, 1998(?), 2015
⌥c U+10c921 􌤡 ? läge: axeln, höger position_shoulder_right 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧J U+10c922 􌤢 A h handform: flata handen handshape_flat 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
v U+10c923 􌤣 B J handform: vinkelhanden handshape_angled 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧A U+10c924 􌤤 C K handform: A-handen handshape_a 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
z U+10c925 􌤥 D l handform: klohanden handshape_claw 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧G U+10c926 􌤦 E m handform: knutna handen handshape_fist 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧B U+10c927 􌤧 F N handform: tumhanden handshape_thumb 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
l U+10c928 􌤨 G o handform: L-handen handshape_l 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧D U+10c929 􌤩 H p handform: nyphanden handshape_pinch 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧Q U+10c92a 􌤪 I q handform: krokfingret handshape_hook_finger 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧Ö U+10c92b 􌤫 J R handform: hållhanden handshape_holding 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧R U+10c92c 􌤬 K r handform: långfingret handshape_middle_finger 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧V U+10c92d 􌤭 L t handform: V-handen handshape_v 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
ä U+10c92e 􌤮 M T handform: tupphanden handshape_rooster 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧Å U+10c92f 􌤯 N V handform: böjda tupphanden handshape_rooster_bent 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧W U+10c930 􌤰 O w handform: W-handen handshape_w 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧I U+10c931 􌤱 P W handform: lillfingret handshape_little_finger 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧H U+10c932 􌤲 Q y handform: stora nyphanden handshape_pinch_large 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧X U+10c933 􌤳 R Z handform: X-handen handshape_x 1997, 2015
3 U+10c934 􌤴 S attitydriktning: framåtriktad attitude_pointed_forward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
5 U+10c935 􌤵 T attitydriktning: uppåtriktad attitude_pointed_upward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧! U+10c936 􌤶 U attitydvändning: vänstervänd attitude_turned_leftward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧# U+10c937 􌤷 V attitydvändning: framåtvänd attitude_turned_forward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧% U+10c938 􌤸 W attitydvändning: uppåtvänd attitude_turned_upward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
t U+10c939 ◌􌤹 X relation: ovanför relation_above 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
n U+10c93a ◌􌤺 Y relation: brevid relation_beside 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
b U+10c93b ◌􌤻 Z relation: innanför/bakom relation_behind 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥a U+10c93c 􌤼 [ läge: näsan position_nose (1977), 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
å U+10c93d 􌤽 n U handform: dubbelkroken handshape_hook_double 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥n U+10c93e 􌤾 ] läge: öronen / sidorna av huvudet position_ears 1977, 1982, 1989, 1993, 1997, 1998, 2015
⇧M U+10c93f 􌤿 o v handform: M-handen handshape_m 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥z U+10c940 􌥀 _ läge: axeln, vänster position_shoulder_left 1977, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
U+10c941 􌥁 används inte
j U+10c942 􌥂 a I handform: flata tumhanden handshape_flat_with_thumb 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧Y U+10c943 􌥃 b i handform: sprethanden handshape_spread 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧Ä U+10c944 􌥄 c j handform: tumvinkelhanden handshape_angled_with_thumb 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧S U+10c945 􌥅 d k handform: S-handen handshape_s 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧O U+10c946 􌥆 e L handform: O-handen handshape_o 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧E U+10c947 􌥇 f M handform: E-handen handshape_e 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧L U+10c948 􌥈 g n handform: pekfingret handshape_index_finger 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
c U+10c949 􌥉 h O handform: raka måtthanden handshape_measure_straight 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧T U+10c94a 􌥊 i P handform: T-handen handshape_t 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧C U+10c94b 􌥋 j Q handform: måtthanden handshape_measure 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧N U+10c94c 􌥌 k S handform: N-handen handshape_n 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
U+10c94d 􌥍 används inte
⇧K U+10c94e 􌥎 m u handform: K-handen handshape_k 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
U+10c94f 􌥏 används inte
U+10c950 􌥐 används inte
i U+10c951 􌥑 p x handform: flyghanden handshape_flyer 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
y U+10c952 􌥒 q X handform: stora långfingret handshape_middle_finger_large 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
1 U+10c953 􌥓 r attitydriktning: vänsterriktad attitude_pointed_leftward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
2 U+10c954 􌥔 s attitydriktning: högerriktad attitude_pointed_rightward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
4 U+10c955 􌥕 t attitydriktning: inåtriktad/bakåtriktad attitude_pointed_backward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
6 U+10c956 􌥖 u attitydriktning: nedåtriktad attitude_pointed_downward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧" U+10c957 􌥗 v attitydvändning: högervänd attitude_turned_rightward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧¤ U+10c958 􌥘 w attitydvändning: inåtvänd/bakåtvänd attitude_turned_backward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧& U+10c959 􌥙 x attitydvändning: nedåtvänd attitude_turned_downward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
g U+10c95a ◌􌥚 y relation: nedanför relation_below 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
m U+10c95b ◌􌥛 z relation: framför relation_ahead 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥v U+10c95c 􌥜 ~ läge: armen position_arm 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
U+10c95d 􌥝 används inte
⌥u U+10c95e 􌥞 £ läge: ansiktet, nedre delen position_face_lower 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧Z U+10c95f 􌥟 å Y handform: runda långfingret handshape_middle_finger_round 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
7 U+10c960 􌥠 ! övrigt: separator mellan segment other_separator_segments 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧P U+10c961 􌥡 # interaktionsart: medial kontakt modifier_medial_contact 2015
⌥⇧! U+10c962 􌥢 $ rörelseriktning: förs vänster motion_leftward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧" U+10c963 􌥣 % rörelseriktning: förs höger motion_rightward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧( U+10c964 􌥤 & rörelseriktning: förs i sidled / vänster–höger motion_sideways 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧) U+10c965 􌥥 * rörelseriktning: förs i djupled / framåt–inåt motion_depthwise 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧% U+10c966 􌥦 + rörelseriktning: förs uppåt motion_upward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧& U+10c967 􌥧 , rörelseriktning: förs nedåt motion_downward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧! U+10c968 􌥨 - rörelseriktning: förs i höjdled / uppåt–nedåt motion_vertically 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧/ U+10c969 􌥩 . rörelseriktning: förs kort vänster motion_leftward_short 1997
⌥⇧/ U+10c96a 􌥪 / rörelseriktning: förs kort höger motion_rightward_short 1997
x U+10c96b 􌥫 0 interaktionsart: hakning interaction_type_hooking 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
q U+10c96c 􌥬 1 interaktionsart: byte interaction_type_exchanging 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧E U+10c96d 􌥭 2 interaktionsart: entré / mottagning interaction_type_entering 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧V U+10c96e 􌥮 3 interaktionsart: vinkel interaction_type_angling 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
h U+10c96f 􌥯 4 handextern rörelseart: båge motion_type_curving 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
ö U+10c970 􌥰 5 handextern rörelseart: cirkel motion_type_circling 1977, 1982, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
w U+10c971 􌥱 6 handextern rörelseart: slås motion_type_hitting 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
s U+10c972 􌥲 7 handextern rörelseart: vrids motion_type_twisting 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
a U+10c973 􌥳 8 handintern rörelseart: spelar motion_type_playing 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
0 U+10c974 􌥴 9 handintern rörelseart: strör motion_type_strewing 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⇧F U+10c975 􌥵 : rörelseriktning: förs kort framåt motion_forward_short 1997
f U+10c976 􌥶 ; rörelseriktning: förs kort inåt/bakåt motion_backward_short 1997
⇧U U+10c977 􌥷 < rörelseriktning: förs kort uppåt motion_upward_short 1997
u U+10c978 􌥸 > rörelseriktning: förs kort nedåt motion_downward_short 1997
d U+10c979 􌥹 ? handextern rörelseart: divergerar (tidigare interaktionsart) interaction_type_diverging 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧K U+10c97a 􌥺 A handintern rörelseart: vinkar motion_type_waving 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
9 U+10c97b 􌥻 B övrigt: upprepad artikulation other_repetition 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
8 U+10c97c 􌥼 C övrigt: separator mellan artikulationsgrupper other_separator_groups 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥2 U+10c97d 􌥽 D handextern rörelseart, modifikator: åt höger modifier_rightward 1977
⌥3 U+10c97e 􌥾 E handextern rörelseart, modifikator: framåt modifier_forward 1977
⌥5 U+10c97f 􌥿 F handextern rörelseart, modifikator: uppåt modifier_upward 1977*
⌥6 U+10c980 􌦀 G handextern rörelseart, modifikator: nedåt modifier_downward 1977*
U+10c981 􌦁 används inte
⌥7 U+10c982 􌦂 H handextern rörelseart, modifikator: mot varandra modifier_toward_each_other
⌥⇧# U+10c983 􌦃 [ rörelseriktning: förs framåt motion_forward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥⇧¤ U+10c984 􌦄 ] rörelseriktning: förs inåt/bakåt motion_backward 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
k U+10c985 􌦅 _ handextern rörelseart: konvergerar (tidigare interaktionsart) interaction_type_converging 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
r U+10c986 􌦆 a handintern rörelseart: förändras motion_type_reshaping 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
e U+10c987 􌦇 b interaktionsart: växelvis interaction_type_alternating 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
⌥1 U+10c988 􌦈 c handextern rörelseart, modifikator: åt vänster modifier_leftward 1977
⌥8 U+10c989 􌦉 d handextern rörelseart, modifikator: i sidled modifier_sideways
⌥4 U+10c98a 􌦊 e handextern rörelseart, modifikator: inåt/bakåt modifier_backwards 1977*
⌥9 U+10c98b 􌦋 f handextern rörelseart, modifikator: i djupled modifier_depthwise
⌥0 U+10c98c 􌦌 g handextern rörelseart, modifikator: i höjdled modifier_vertically
U+10c98d 􌦍 används inte
⌥⇧X U+10c98e 􌦎 ~ interaktionsart: kors interaction_type_crossing 1977, 1982, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998, 2015
U+10c98f 􌦏 används inte
U+10c990 􌦐 används inte
⌥⇧Ö U+10c991 􌦑 £ hålls stilla motion_held_still 1997, 2017
⌥⇧M U+10c992 􌦒 upprepad kontakt
⌥⇧R U+10c993 􌦓 rörelse i pilens riktning
⌥⇧F U+10c994 􌦔 rörelse med distinkt rörelseslut
⌥⇧T U+10c995 􌦕 upprepad rörelse i pilens riktning
⌥⇧G U+10c996 􌦖 rörelse fram och tillbaka, i sidled eller upp och ner
⌥⇧I U+10c997 􌦗 växelvisa rörelser
⌥⇧H U+10c998 􌦘 bågrörelse i pilens riktning
⌥⇧D U+10c999 􌦙 etappvis förflyttning
⌥⇧Z U+10c99a 􌦚 förflyttning med små vågrörelser eller sidledsrörelser
⌥⇧Y U+10c99b 􌦛 förflyttning med vridrörelser
⌥⇧S U+10c99c 􌦜 förflyttning i sick-sack
U+10c99d 􌦝 används inte
⌥⇧W U+10c99e 􌦞 förflyttning med upprepad handformsändring
⌥⇧C U+10c99f 􌦟 förflyttning med cirkelrörelser
⌥⇧O U+10c9a0 􌦠 cirkelrörelse
⌥⇧Q U+10c9a1 􌦡 växelvisa cirkelrörelser
⌥⇧J U+10c9a2 􌦢 handen vrids eller slås
⌥⇧U U+10c9a3 􌦣 handen vrids eller slås, upprepad rörelse
⌥⇧A U+10c9a4 􌦤 spelande växelvisa rörelser
⌥⇧L U+10c9a5 􌦥 vinkande (samtidiga) fingerrörelse
⌥⇧B U+10c9a6 􌦦 tummen förs utmed fingrarna
⌥⇧N U+10c9a7 􌦧 övrigt: distinkt början/avslutning (historisk) other_abruptly 1994
U+10c9a8 􌦨 handintern rörelseart: böjs motion_type_bending 2015, 2017
U+10c9a9 􌦩 övrigt: separator mellan händer other_separator_hands 1997, 2017
U+10c9aa 􌦪 handform: 4-handen handshape_4 1982, 1989, 1993, 1994, 1998, 2015
U+10c9ab 􌦫 handform: D-handen handshape_d 1982, 1989, 1993, 1994, 1998, 2015
U+10c9ac 􌦬 handform: F-handen handshape_f 2015
U+10c9ad 􌦭 handform: Q-handen handshape_q 2015
U+10c9ae 􌦮 handextern rörelseart: cirkel i frontalplan motion_type_circling_frontal 1989, 1998
U+10c9af 􌦯 handextern rörelseart: cirkel i horisontalplan motion_type_circling_horizontal 1989, 1998
U+10c9b0 􌦰 handextern rörelseart: cirkel i sagittalplan motion_type_circling_sagittal 1989, 1998
U+10c9b1 􌦱 handform: lamahanden handshape_llama 2017
U+10c9b2 􌦲 läge: armvecket position_arm_elbow_pit 2017
U+10c9b3 􌦳 läge: neutrala läget position_neutral_space 2017
U+10c9b4 􌦴 interaktionsart: flätas interaction_type_braiding 2017
U+10c9b5 􌦵 handextern rörelseart, modifikator: från varandra modifier_away_from_each_other 2017
U+10c9b6 􌦶 handextern rörelseart: studs motion_type_bouncing 2017
U+10c9b7 􌦷 interaktionsart: medial kontakt (oberoende) interaction_type_medial_contact 2017
U+10c9b8 􌦸 framtida användning
U+10c9b9 􌦹 framtida användning
U+10c9ba 􌦺 framtida användning
U+10c9bb 􌦻 framtida användning
U+10c9bc 􌦼 framtida användning
U+10c9bd 􌦽 framtida användning
U+10c9be 􌦾 framtida användning
U+10c9bf 􌦿 framtida användning
U+10c9c0 􌧀 framtida användning
U+10c9c1 􌧁 används inte
U+10c9c2 􌧂 framtida användning
U+10c9c3 􌧃 framtida användning
U+10c9c4 􌧄 framtida användning
U+10c9c5 􌧅 framtida användning
U+10c9c6 􌧆 framtida användning
U+10c9c7 􌧇 framtida användning
U+10c9c8 􌧈 framtida användning
U+10c9c9 􌧉 framtida användning
U+10c9ca 􌧊 framtida användning
U+10c9cb 􌧋 framtida användning
U+10c9cc 􌧌 framtida användning
U+10c9cd 􌧍 används inte
U+10c9ce 􌧎 framtida användning
U+10c9cf 􌧏 används inte
U+10c9d0 􌧐 används inte
U+10c9d1 􌧑 framtida användning
U+10c9d2 􌧒 framtida användning
U+10c9d3 􌧓 framtida användning
U+10c9d4 􌧔 framtida användning
U+10c9d5 􌧕 framtida användning
U+10c9d6 􌧖 framtida användning
U+10c9d7 􌧗 framtida användning
U+10c9d8 􌧘 framtida användning
U+10c9d9 􌧙 framtida användning
U+10c9da 􌧚 framtida användning
U+10c9db 􌧛 framtida användning
U+10c9dc 􌧜 framtida användning
U+10c9dd 􌧝 används inte
U+10c9de 􌧞 framtida användning
U+10c9df 􌧟 framtida användning
U+10c9e0 􌧠 framtida användning
U+10c9e1 􌧡 framtida användning
U+10c9e2 􌧢 framtida användning
U+10c9e3 􌧣 framtida användning
U+10c9e4 􌧤 framtida användning
U+10c9e5 􌧥 framtida användning
U+10c9e6 􌧦 framtida användning
U+10c9e7 􌧧 framtida användning
U+10c9e8 􌧨 framtida användning
U+10c9e9 􌧩 framtida användning
U+10c9ea 􌧪 framtida användning
U+10c9eb 􌧫 framtida användning
U+10c9ec 􌧬 fingerspecifikation: rakt finger finger_straight Fingerfonetik” (2018)
U+10c9ed 􌧭 fingerspecifikation: vinklat finger finger_angled Fingerfonetik” (2018)
U+10c9ee 􌧮 fingerspecifikation: lätt böjt finger finger_bent_slightly Fingerfonetik” (2018)
U+10c9ef 􌧯 fingerspecifikation: böjt finger finger_bent Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f0 􌧰 fingerspecifikation: F-handsfinger finger_f_hand Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f1 􌧱 fingerspecifikation: hållhandsfinger finger_holding Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f2 􌧲 fingerspecifikation: knutet finger finger_fist Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f3 􌧳 fingerspecifikation: två korsade fingrar finger_crossed Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f4 􌧴 fingerspecifikation: rak tumme thumb_straight Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f5 􌧵 fingerspecifikation: böjd tumme thumb_bent Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f6 􌧶 fingerspecifikation: parallell tumme thumb_parallel Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f7 􌧷 fingerspecifikation: knuten tumme thumb_fist Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f8 􌧸 fingerspecifikation: tumme i böjd opposition thumb_opposing_bent Fingerfonetik” (2018)
U+10c9f9 􌧹 fingerspecifikation: tumme i rak opposition thumb_opposing_straight Fingerfonetik” (2018)
U+10c9fa 􌧺 fingerspecifikation: kontakt vid fingerspets contact_finger_tip Fingerfonetik” (2018)
U+10c9fb 􌧻 fingerspecifikation: kontakt vid fingers mitt contact_finger_middle Fingerfonetik” (2018)
U+10c9fc 􌧼 fingerspecifikation: kontakt mellan två fingrar contact_finger_between Fingerfonetik” (2018)
U+10c9fd 􌧽 fingerspecifikation: kontakt i handflata contact_palm Fingerfonetik” (2018)
U+10c9fe 􌧾 fingerspecifikation: hel hand spretad spread_whole Fingerfonetik” (2018)
U+10c9ff 􌧿 fingerspecifikation: fingerpar spretat spread_finger_pair Fingerfonetik” (2018)
grönmarkerade
Symboler ämnade för teckentranskription som definieras av detta typsnitt.
framtida användning
Kodpunkter som kan komma att användas i framtiden.
används inte
Saašha Metsärantala har noterat att dessa symboler används av andra projekt så vi undviker dessa kodpunkter.
gråmarkerade
Dessa symboler används för att annotera bilder med teckenspråk, men inte för teckentranskription. Symbolerna är kopierade ifrån Saašha Metsärantalas typsnitt, men jag har i övrigt inte rört symbolerna.
*
Förekommer inte direkt i källan, men källan ger anledning att tro att denna symbol ingick i praxis.

Avancerat

Nedanstående information är avsett för den som vill ändra eller bygga ut typsnittet.

För att använda FreeSans-SWL behöver du bara Truetype-typsnittet nedan. Om du vill lägga till och/eller ändra saker i typsnittet (och använder Linux/Fontforge) så kan SFD-filen också vara av intresse. (Om du faktiskt modifierar eller gör tillägg, kontakta gärna zrajm. – Jag är nyfiken på hur du använder det!)

Filnamn Format Kommentar
freesans-swl.ttf Truetype För den vanliga användaren.
freesans-swl.woff2 WOFF2 Nyare fontformat, lämpligt för webbsidor.
freesans-swl.sfd Fontforge För den som vill ändra/uppdatera typsnittet.

Att generera Truetype i Fontforge

Nedan är det inställningar jag använder när jag genererar Truetype (.ttf) fil i Fontforge (Ctrl-Shift-G eller ”File > Generate Fonts…” i menyn).

Notera! För att typsnittet ska funka bra på MacOSX behöver alternativet ”Apple” (ironiskt nog) vara avslaget (som på bilden ovan). – Om ”Apple”-alterativet istället är påslaget blir de diakritiska symbolerna inte centrerade relativt sin huvudsymbol. (Diakritiska symboler är: attitydvridning, relationssymboler, medial kontakt, och pilarna under de handexterna rörelsearterna). (Om detta händer kan det ses tydligt i jämförelsetabellerna längre upp på denna sida). Resultatet är ett snett intryck då det diakritiska tecknet används tillsammans med en huvudsymbol som är smalare (􌥑􌤹) eller bredare (􌤿􌤹 eller 􌥲􌦊) än den diakritiska symbolen självt.

Att generera WOFF2

Fontforge kan inte spara i WOFF2-format (iallafall inte den version som kommer med Ubuntu 20.04, Fontforge version ‘1:20190801’). Det går dock att konvertera Truetype till WOFF2 med hjälp av programmet woff2, installera det med:

  sudo apt install woff2

Därefter kan du genera Truetype i Fontforge som vanligt, och konvertera det till WOFF2 med:

  $ woff2_compress freesans-swl.ttf
  Processing freesans-swl.ttf => freesans-swl.woff2
  Compressed 1445282 to 581584.

(Med hjälp av woff2 kan man också göra det motsatta – konvertera WOFF2 till Truetype med kommandot woff2_decompress.)

Kopiera in teckenskriftssymbolerna i ett annat typsnitt

Såhär gör du för att kopiera teckenskriftssymbolerna från FreeSans-SWL till ett annat typsnitt (eller en senare version av GNU FreeSans).

Här bara antar jag att du har ett Linuxsystem, och att du använder typsnittseditorn Fontforge.

Kopiera typsnittsmetadata

 1. Öppna ”Font Info”-fönstret för bägge typsnitten (genom att trycka Ctrl-Shift-F eller välja ”Element > Font Info…” i menyn) och välj till ”PS Names”-tabben.
  1. Kopiera ”Fontname”, ”Family Name” och ”Name For Humans” ifrån FreeSans-SWL till det nya typsnittet.
  2. Kopiera den sista delen av copyrightmeddelandet ifrån FreeSans-SWL till det nya typsnittet.
 2. Välj till ”TTF Names”-tabben.
  1. Kopiera ”English (US) > UniqueID”-fältet till den nya typsnittet.
 3. Klicka på ”OK”-knappen.

Kopiera över teckenskriftssymbolerna

 1. Öppna FreeSans-SWL + typsnittet som du vill updatera till i Fontforge.
 2. Gå till den första teckentranskriptionssymbolen med Ctrl-Shift-> (eller välj ”View > Goto” i menyn) + ”u10c900” och enter.
 3. Markera alla teckenskriftssymboler (u10c900u10c9ff) och kopiera dem med Ctrl-C.
 4. Byt till det andra teckensnittets fönster och gå till teckenskriftens första kodpunkt (Ctrl-Shift-> + ”u10c900” igen).
 5. Klistra in teckenskriftssymbolerna med Ctrl-V.

Skapa regler för diakritiska tecken

 1. Meny ”Element > Font Info…” (Ctrl-Shift-F) öppnar ett nytt fönster.
 2. Klicka på ”Lookups” (i sidebaren till höger), sen på tabben ”GPOS” (högst upp).
 3. Hitta ”'mark' Mark Positioning in Latin lookup 15” i listan, markera den och klicka ”Edit metadata”.
 4. Det ska nu dyka upp en ”Lookup”-requester. I den, klicka på den lilla nedåtpilen till vänster om ”<New>” (längst ner i listan), välj därefter ”mark Mark Positioning”, och klicka ”OK”.
 5. Gör om 3–4 för ”'mark' Mark Positioning in Latin lookup 16”.

Byt namn på glyferna

Det bästa sättet jag kommit på för att göra detta är (dessvärre) att manuellt kopiera in namnen ifrån den här sidan med klipp-och-klistra för varje enskild symbol.

 1. Gå till den första teckentranskriptionssymbolen med Ctrl-Shift-> (eller välj ”View > Goto” i menyn) + ”u10c900” och enter.
 2. Tryck Ctrl-I (eller välj ”Element > Glyph Info…” i menyn).
 3. Klipp-och-klistra namnet för glyfen ifrån den här webbsidan till fältet ”Glyph Name:”.
 4. Tryck knappen ”Next >” för att gå till nästa glyf.
 5. Upprepa punkt 2–4 för alla de återstående glyferna. (Hoppa över ”odefinierade” glyferna – de som har en stor triangel, eller en ”bruten” fyrkant – det finns ett stort antal av bägge.)
 6. Tryck ”OK”.

Trubbel med Fontforge?

Jag sparade en Truetypefil i Fontforge och nu är attitydsymbolerna helt keffa!

Beskrivning: Om attitydsymboler och diakritiska tecken inte ritas upp på rätt ställen (utan hamnar till höger tecknet de borde komma ovanför eller under) så har förmodligen OpenType-tabellen ”GPOS” inte sparats som den ska (denna tabell är en del av Truetype och beskriver vilka symboler som är diakritiska och hur de ska placeras ut).

Lösning: När du genererar en Truetypefil i Fontforge (tryck Ctrl-Shift-G (eller väljer ”File > Generate Fonts…” i menyn) så kan du välja hurvida OpenType-tabellerna ska sparas till filen genom att trycka ”Options” (i ”Generate Fonts”-fönstret) och se till att ”OpenType” är ikryssad (de två underpunkterna behöver inte vara ikryssade).

Bakgrund: För mig dök det här problemet upp efter det att jag av misstag tryckt Ctrl-Alt-G (”File > Generate Mac Family…”) istället för Ctrl-Shift-G (”File > Generate Fonts…”), ”Generate Mac Family…” verkar nämligen slå av OpenType-inställningen!

Avvikelser och tillägg

Nedanstående är en lista över de källor som använts, med de avvikelser och nya symboler som finns i respektive källa listade.

Symboler som är tänkta att inkluderas i typsnittet i framtiden är markerade med fetstil. Symboler som redan är med i typsnittet är inte med här alls, utan dem hittar du istället i symboltabellen, ovan.

1977 – Tecknad Svenska (Brita Bergman)

Nytt

 • Termen attitydvridning används här.
 • Hjässan ser ut som dagens 􌤃 pannan.
 • Pannan är en smalare variant av dagens 􌤃 pannan.
 • Näsan ser ut som dagens 􌤅 ögat (och symbol för ögat saknas).
 • Krokfingret är spegelvänt relativt dagens symbol (􌤪).
 • Halsen är hälften så hög som dagens symbol (􌤞).
 • 􌤾 öronen, 􌤉 kinderna 􌤠 axlarna och 􌤓 bröstet kan dubbleras.
 • Vrids är uppochnervänd relativt dagens symbol (􌥲).
 • Det finns ingen separator för artikulationsgrupper, grupper skrivs istället på höjden.

Nytt, men används endast här

 • Iterativ/upprepad kontakt introduceras. [s.85, 103]
 • Upprepat signem introduceras. [s.129]

1982 – Teckenspråkstranskription (Brita Bergman)

Oförändrat

 • Termen attitydvridning används här.
 • Halsen är hälften så hög som dagens symbol (􌤞).
 • 􌤾 öronen, 􌤉 kinderna, 􌤠 axlarna och 􌤓 bröstet kan dubbleras.
 • Krokfingret är spegelvänt relativt dagens symbol (􌤪).
 • Vrids är uppochnervänd relativt dagens symbol (􌥲).
 • Det finns ingen separator för artikulationsgrupper, grupper skrivs istället på höjden.

Nytt

 • Iterativ kontakt tas bort.
 • 􌤅 ögat introduceras.
 • Vinklade pekfingret introduceras.
 • 􌤄 ögonen, 􌤗 höfterna, armarna och överarmarna (s.7–8) kan nu också dubbleras. Nota bene: Armarna och överarmarna har mig veterligen aldrig används i dubblerade varianter och finns därför heller inte i typsnittet.
 • Kinden och kinderna blir hälften så höga som dagens symboler (􌤊 kinden och 􌤉 kinderna).
 • 􌥴 Strör introduceras (men ser lite annorlunda ut – har fyra tvärstreck istf tre och en punkt under sig).
 • Relationssymbolerna ser här annorlunda ut än idag. De består av antingen ett horisontellt (”-”), eller vertikalt streck (”|”) som placeras på olika sidor om lägessymbolen beroende på vilken sida som avses.
  vertikalt streck ovanför symbol för vänsterhanden högerhand framför vänsterhand
  vertikalt streck under symbol för vänsterhanden högerhand innanför vänsterhand
  vertikalt streck mellan handsymboler högerhand brevid vänsterhand
  horisontellt streck över symbol för vänsterhanden högerhand ovanför vänsterhand
  horisontellt streck under symbol för vänsterhanden högerhand under vänsterhand
  vertikalt streck till höger om kroppsläge högerhand till höger om kroppsläget
  horisontellt streck ovanför kroppsläge högerhand ovanför kroppsläget

1989 – Persontecken: Deras härkomst, bildningsätt och användning (Tomas Hedberg)

Denna uppsats behandlar persontecken, men detta till trots introducerar den en del intressant ny notation – notation som till största delen tycks ha passerat obemärkt tills en del av den senare lyftes fram i ljuset i Björkstrad (1998).

Hedberg inkluderar en lista av de symboler han använder i Appendix B, men beskriver ingenstans de övriga personliga egenheter som hans transkriptioner uppvisar.

Oförändrat

 • Termen attitydvridning används här.
 • Det finns ingen separator för artikulationsgrupper, grupper skrivs istället på höjden (baserat på exempel ur texten).
 • Relationssymbolerna används likadant som i Bergman (1982) – baserat på exempel ur texten från s.14, 15, 21, 22 mfl andra.
 • Det enda dubblerade kroppslägen som används i denna uppsats är 􌤓 bröstet – i symboltabellen ovan antas att Hedberg utöver detta skulle accepterat de dubbleringar som används i Bergman (1982) (􌤄 ögonen, 􌤾 öronen, 􌤉 kinderna, 􌤠 axlarna, 􌤓 bröstet, 􌤗 höfterna, armarna och överarmarna).
 • Kinden och kinderna är hälften så höga som dagens symboler (􌤊 kinden och 􌤉 kinderna).
 • Vinklade pekfingret finns.
 • Krokfingret är spegelvänt relativt dagens symbol (􌤪).

Nytt

 • 􌥲 vrids-symbolen är nu vänd på samma sätt som dagens symbol.
 • 􌥜 armen används som artikulator minst ett exempel i texten: 􌥔􌥙􌥜􌤹􌤟􌥜􌥓􌥙􌥨 (s.28; här har relationssymbolen ovanför ändrats till ◌􌤹 istf det horisontella streck som används i källtexten).
 • LO-handen introduceras.
 • NA-handen introduceras.
 • NO-handen introduceras.

Nytt, men används endast här

Följande saker är specifika för Hedberg och efterföljande källor tar inte upp dem.

 • 􌥲 vrids använder här attitydvändningssymboler istället för de riktningspilar som används i alla andra källor. Tex 􌤃􌦫􌥓􌥘􌤟􌥲􌤷􌤟 (på s.18) och 􌤔􌤣􌥓􌥘􌤟􌥧􌥲􌥙 (s.22).
 • 􌥟 runda långfingret saknar horisontellt tvärstreck (ser ut som ett vanligt ”Z”).
 • 􌦯 horisontell cirkelrörelse introduceras.
 • 􌦮 frontal cirkelrörelse introduceras (under namnet vertikal-parallell cirkelrörelse).
 • 􌦰 sagittal cirkelrörelse introduceras (under namnet vertikal-vinkelrät cirkelrörelse).
 • Vinklade tupphanden introduceras.

1993 – Kompendium i teckentranskription (Brita Bergman & Thomas Björkstrand)

Oförändrat

 • Termen attitydvridning används här.
 • 􌤄 ögonen, 􌤾 öronen, 􌤉 kinderna, 􌤠 axlarna, 􌤓 bröstet och 􌤗 höfterna kan dubbleras.
 • Vinklade pekfingret finns.
 • Krokfingret är spegelvänt relativt dagens symbol (􌤪).
 • Böjda pekfingret finns (samma symbol som LO-handen i Hedberg (1989)).
 • Böjda N-handen finns (samma symbol som NO-handen i Hedberg (1989)).

Nytt

 • Symbol 􌥼 markerar sekventiell artikulation finns.
 • Relationssymbolerna antar sina nuvarande former (◌􌤺◌􌥛◌􌤻◌􌤹◌􌥚).
 • 􌥜 armen och 􌤑 överarmen omnämns inte längre som dubblerbara.
 • 􌤊 kinden och 􌤉 kinderna återtar den höjd de har idag.
 • Vinklade N-handen introduceras.
 • Symbolen 􌤎 lilla O-handen introduceras (kallas NA-handen, men skrivs 􌤎).

1994 – Polysyntetiska tecken i svenska teckenspråket (Lars Wallin)

Oförändrat

 • Termen attitydvridning används här.
 • Vinklade pekfingret används.
 • Krokfingret är spegelvänt relativt dagens symbol (􌤪).
 • Böjda pekfingret används (samma symbol som LO-handen i Hedberg (1989)).
 • NA-handen används.
 • Böjda N-handen används (samma symbol som NO-handen i Hedberg (1989)).
 • Vinklade N-handen används.

Nytt

 • 􌤅 ögat är fyrkantigt snarare än runt (endast i denna källa, s.130 mfl).
 • 􌥩 vänster-distinkt-avslutning introduceras.
 • 􌥪 höger-distinkt-avslutning introduceras.
 • 􌥵 fram-distinkt-avslutning introduceras.
 • 􌥶 in-distinkt-avslutning introduceras.
 • 􌥷 upp-distinkt-avslutning introduceras.
 • 􌥸 ner-distinkt-avslutning introduceras.
 • 􌥹􌦧 divergerar-distinkt-avslutning introduceras.
 • 􌦧􌥹 divergerar-distinkt-början introduceras.
 • 􌦧􌥹􌦧 divergerar-distinkt-början-och-avslutning introduceras.
 • 􌦅􌦧 konvergerar-distinkt-avslutning introduceras.
 • 􌦧􌦅 konvergerar-distinkt-början introduceras.
 • 􌦧􌦅􌦧 konvergerar-distinkt-början-och-avslutning introduceras.

Nytt, men används endast här

 • Böjda sprethanden introduceras.
 • Vinklade sprethanden introduceras.
 • N-måtthanden introduceras.
 • Böjda stora nyphanden introduceras.
 • Böjda långfingret introduceras.
 • Kort-vänster-distinkt-avslutning introduceras.
 • Kort-höger-distinkt-avslutning introduceras.
 • Kort-fram-distinkt-avslutning introduceras.
 • Kort-in-distinkt-avslutning introduceras.
 • Kort-upp-distinkt-avslutning introduceras.
 • Kort-ner-distinkt-avslutning introduceras.
 • Vänster-distinkt-början introduceras.
 • Höger-distinkt-början introduceras.
 • Fram-distinkt-början introduceras.
 • In-distinkt-början introduceras.
 • Upp-distinkt-början introduceras.
 • Ner-distinkt-början introduceras.
 • Vänster-distinkt-början-och-avslutning introduceras.
 • Höger-distinkt-början-och-avslutning introduceras.
 • Fram-distinkt-början-och-avslutning introduceras.
 • In-distinkt-början-och-avslutning introduceras.
 • Upp-distinkt-början-och-avslutning introduceras.
 • Ner-distinkt-början-och-avslutning introduceras.

1997 – Svenskt teckenspråkslexikon (bokversion)

Oförändrat

 • Termen attitydvridning används här.
 • 􌥩 förs kort vänster används (samma symbol som vänster-distinkt-avslutning i Wallin (1994)).
 • 􌥪 förs kort höger används (samma symbol som höger-distinkt-avslutning i Wallin (1994)).
 • 􌥵 förs kort framåt används (samma symbol som fram-distinkt-avslutning i Wallin (1994)).
 • 􌥶 förs kort inåt/bakåt används (samma symbol som in-distinkt-avslutning i Wallin (1994)).
 • 􌥷 förs kort uppåt används (samma symbol som upp-distinkt-avslutning i Wallin (1994)).
 • 􌥸 förs kort nedåt används (samma symbol som ner-distinkt-avslutning i Wallin (1994)).
 • 􌤎 lilla O-handen används.

Nytt

 • Vinklade N-handen avskaffas.
 • Vinklade pekfingret avskaffas.
 • Böjda pekfingret avskaffas (samma symbol som LO-handen i Hedberg (1989)).
 • NA-handen avskaffas.
 • Böjda N-handen avskaffas (samma symbol som NO-handen i Hedberg (1989)).
 • 􌤈 vänstra örat introduceras.
 • 􌤋 vänstra kinden introduceras.
 • 􌤙 vänstra höften introduceras.
 • 􌤳 X-handen introduceras.
 • 􌦑 hålls stilla introduceras.
 • 􌦩 separator mellan händer introduceras (finns inte i lista med symboler, men förekommer i uppslagsord som tex gitarr).

1998 – Redundans i teckentranskriptionssystemet: Förslag till förenkling (Thomas Björkstrand)

2015 – Teckentranskription (Brita Bergman & Thomas Björkstrand)

Oförändrat

 • Termen attitydvridning används här.
 • Förs kort-symbolerna (􌥩􌥪􌥵􌥶􌥷􌥸) används inte.

Nytt

 • 􌦨 böjs introduceras.
 • 􌦬 F-handen introduceras.
 • 􌦭 Q-handen introduceras.
 •   􌥡 medial kontakt introduceras (?).
 • Interaktionsart placeras nu först i artikulationen (istället för mellan symbolerna två aktiva händer) då interaktionen pågår under hela tecknet.

2017 – Svenskt teckenspråkslexikon (webbversion)

Oförändrat

 • 􌦨 böjs används.
 • 􌦬 F-handen används.
 • 􌦭 Q-handen används.
 •   􌥡 medial kontakt används.
 • Interaktionsart placeras nu först i artikulationen (istället för mellan symbolerna två aktiva händer) då interaktionen pågår under hela tecknet.

Nytt

Andras arbete

Detta typsnitt bygger på andras idéer och arbete. Huvudsaklig inspiration har varit beskrivningen av teckentranskription från Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet (med flera böcker som beskriver teckenskriften utförligare).

Saašha Metsärantalas webbsida med typsnitt har också varit av stor vikt (tilldelningen av Unicode-kodpunkter kommer huvudsakligen därifrån, förutom för symbolerna 􌦨, 􌦩, 􌦪, 􌦫, 􌦬, 􌦭 och framåt, som lades till av zrajm). Metsärantala har också en en tangentbordkarta för teckentranskription som kan vara av intresse (de symboler som lagts till av zrajm finns dessvärre inte med där).

Det är fritt fram att använda FreeSans-SWL både privat och kommersiellt, men om du modifierar typsnittet så måste du göra din modifierade version tillgänglig, och låta andra använda ditt typsnitt på samma villkor som gäller för den här versionen (se Licens nedan).

Licens

GNU FreeSans-SWL är (precis som dess förlaga GNU FreeSans) distribuerad under licensen GNU GPL version 3. Du är fri att ladda hem och använda typsnittet (även för kommersiella ändamål). Du får också modifiera typsnittet och distribuera din modifierade version givet att du använder samma licens.


Vidare har detta typsnitt (precis som GNU FreeSans) ett undantag från GNU-licensen i följande:

As a special exception, if you create a document which uses this font, and embed this font or unaltered portions of this font into the document, this font does not by itself cause the resulting document to be covered by the GNU General Public License. This exception does not however invalidate any other reasons why the document might be covered by the GNU General Public License. If you modify this font, you may extend this exception to your version of the font, but you are not obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your version.” [GNU FreeFont License]