Följande symboler är nya
och används inte i lexikon än:

Använd fältet/knapparna ovan för att transkribera teckenspråk. För att se resultatet i ett annat program, installera typsnittet FreeSans-SWL.ttf på din dator och klipp-och-klistra det du skrivit ovan.

Ladda om sidan för att tömma transkriptionsfältet och börja från början.