Följande symboler är nya
och används inte i lexikon än:

Använd fältet/knapparna ovan för att transkribera teckenspråk. För att se resultatet i ett annat program, installera typsnittet FreeSans-SWL.ttf på din dator och klipp-och-klistra det du skrivit ovan. (Om du vill använda typsnittet på en webbsida, ladda hem och använd det kompaktare WOFF2-formatet istället.)

Ladda om sidan för att tömma transkriptionsfältet och börja från början.